لینوکس

برای انتقال همه قسمت های بابا اسفنجی از سرور دانلودها به طرفداری چه کارهایی کردم؟

دانلود فایل ها

خارج کردن فایل ها از حالت فشرده
find . -iname '*.rar' -exec unrar x {} \;

خارج کردن فایل ویدیوها از دایرکتوری ها

mv */*/*.mkv ./

حذف دایرکتوری ها

find . -type d -exec rm {} -fR \;

تصحیح نام فایل ها

rename "SpongeBob E" "SpongeBob-SquarePants-S01E" *

 

IFS="\n"
for file in *.jpg;
do
    mv "$file" "${file//[[:space:]]}"
done

 

تبدیل mkv به mp4

LVS چیست؟

Linux Virtual Server گروهی از سرورهای واقعی (Realserver) هستند که به عنوان یک سرور واحد (سریع، قابل اعتماد و بزرگ) در اختیار کاربر نهایی قرار می‌گیرند. عملیات ‌‌Loadbalancing در لایه چهارم اتفاق می‌افتد.

دایرکتور (Director) در واقع یک سوئیچ در لایه چهارم است. بر اساس وضعیت سرورهای واقعی درخواست کاربران را روی سرورها مسیر دهی می‌کند.

توزیع بار روی سرورها با استفاده از اطلاعاتی که در لایه سوم (IP) و چهارم (Port) در دسترس است انجام می‌شود: منبع، مقصد و پورت بدون در نظر گرفتن محتوای درخواست. توزیع بار در لایه چهارم (مدل OSI) در گذشته کاربرد بیشتری داشته است.