اپلیکیشن غیر متمرکز (DApp) چیست؟

DApp مخفف شده عبارت Decentralized Application است. بک-اند (Back-end) یک اپلیکیشن غیر متمرکز بر روی یک شبکه غیر متمرکز (Decentralized peer-to-peer network) اجرا می‌شود.

یک اپلیکیشن غیر متمرکز علاوه بر بک-اند ممکن است واسط کاربری (Front-end) نیز داشته باشد. در این صورت لازم است واسط کاربری نیز روی شبکه‌ی غیر متمرکز همانند Swarm یا IPFS میزبانی شده باشد.

در صورتی که فرض کنیم بک-اند از یک قرارداد هوشمند تشکیل شده باشد آنگاه اپلیکیشن غیر متمرکز = قرارداد هوشمند + واسط کاربری.

تکنولوژی‌های مورد استفاده در اپلیکیشن غیر متمرکز

علاوه بر قرارداد هوشمند، تکنولوژی‌های دیگری مانند شبکه ذخیره‌سازی اطلاعات غیر متمرکز (مثال: Swarm) یا پروتکل ارتباطی غیر متمرکز (مانند: Whisper) برای برآورده کردن نیازهای توسعه اپلیکیشن غیر متمرکز توسعه داده شده‌اند.

  • Contracts: decentralized logic
  • Swarm: decentralized storage
  • Whisper: decentralized messaging