گیت

۱. گیت ریست

ریست کردن به یک کامیت مشخص و حذف همه کامیت‌های بعد از آن. برای push کردن شاخه مورد نظر نباید protected باشد.

git reset --hard cedc856
git push --force origin master

Tags