پیکربندی و مدیریت سرویس kerio در لینوکس

پیکربندی مجدد kerio

dpkg-reconfigure kerio-control-vpnclient

سرویس kerio

/etc/init.d/kerio-kvc

حذف kerio

apt-get remove --purge kerio-control-vpnclient

مستندات

http://download.kerio.com/dwn/control/kerio-control-vpnclient-7.0.0-896-linux.deb.readme