برای انتقال همه قسمت های بابا اسفنجی از سرور دانلودها به طرفداری چه کارهایی کردم؟

دانلود فایل ها

خارج کردن فایل ها از حالت فشرده
find . -iname '*.rar' -exec unrar x {} \;

خارج کردن فایل ویدیوها از دایرکتوری ها

mv */*/*.mkv ./

حذف دایرکتوری ها

find . -type d -exec rm {} -fR \;

تصحیح نام فایل ها

rename "SpongeBob E" "SpongeBob-SquarePants-S01E" *

 

IFS="\n"
for file in *.jpg;
do
    mv "$file" "${file//[[:space:]]}"
done

 

تبدیل mkv به mp4