وب‌سایت‌های مشارکت در فروش فارسی

مشارک در فروش به معنی بازاریابی محصولات و خدمات دیگران و دریافت پورسانت در ازای فروش است. همچنین وب‌سایت‌هایی با همین روش بستری برای فروش آنلاین سریال و نرم‌افزار در اختیار قرار می‌دهند. نویسندگان و دارندگان وب‌سایت‌ها می‌توانند از این بستر برای درآمد زایی استفاده کنند.

وب‌سایت‌های دارای امکان مشارکت در فروش (Affiliate)

قرارداد هوشنمد (Smart contract) چیست؟

قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تنظیم قراردادها و ساده ترین نوع اتوماسیون غیر متمرکز است. یک قرارداد هوشمند از دارایی‌های دیجیتال و دو یا چند طرف قرارداد تشکیل می‌شود. به این صورت که برخی یا همه طرفین قرارداد دارایی دیجیتالی را تعهد می‌دهند و این دارایی طبق شرایط و فرمولی که قرارداد تعیین می‌کند بین طرفین مجددا توزیع می‌شود. این فرمول‌ها و شرایط هنگام ایجاد قرارداد هوشمند مشخص هستند.